top of page

ספרונים

ספר הקידוש לבן

ספר הקידוש לשבת ולמועד

כריכה קשה 124 עמודים

17x12ס"מ

כולל זמירות לשבת וקידושים לכל חגי ישראל

זמירות שבת צבעוני כריכה קשה

זמירות שבת דגם צבעוני כוונת הלב

כריכה קשה 256 עמודים

17x12.5ס"מ

קידושים וזמירות לשבת לכל חגי ישראל

סדר הבדלה עם ריח בצלופן

סדר הבדלה קלאסי עם ריח במארז צלופן

זמירות שבת כריכה רכה

זמירות שבת דגם עיטורים כסף

כריכה רכה 64 עמודים

16x11.5ס"מ

קידושים וזמירות לשבת לכל חגי ישראל

זמירות שבת דגם מדליה עם הקדשה

זמירות שבת דגם מדליה עם הקדשה

61 עמודים 12x16ס"מ

כולל שירים לשמחות, זמירות וקידושים לשבת

פאר השבת בכריכה רכבה

פאר השבת בכריכה רכה 16 עמודים 17x24ס"מ

כולל סדר שבת, פיוטים וברכת המזון

לרישום
bottom of page