top of page

מזכרות ומתנות לאירועים

ספר הקידוש לבן

ספר הקידוש לשבת ולמועד

כריכה קשה 124 עמודים

17x12ס"מ

כולל זמירות לשבת וקידושים לכל חגי ישראל

סדר הבדלה עם ריח בצלופן

סדר הבדלה קלאסי עם ריח במארז צלופן

זמירות שבת צבעוני כריכה קשה

זמירות שבת דגם צבעוני כוונת הלב

כריכה קשה 256 עמודים

17x12.5ס"מ

קידושים וזמירות לשבת לכל חגי ישראל

כיפת פשתן עם הקדשה במארז צלופן

כיפת פשתן עם הקדשה במארז צלופן

סדר הדלקת נרות שבת עם נרונים

סדר הדלקת נרות שבת עם הקדשה במארז צלופן עם נרונים וסוכריות 

סדר הבדלה ונר מהודר

סדר הבדלה קלאסי עם נר הבדלה מהודר במארז צלופן

ברכת המזון עם הקדשה

ברכת המזון עם הקדשה

כיפת פשתן לבנה עם הקדשה

כיפת פשתן לבנה עם הקדשה

מטפחת פשמינה עם הקדשה

מטפחת פישמנה איכותית עם הקדשה

פאר השבת בכריכה רכבה

פאר השבת בכריכה רכה 16 עמודים 17x24ס"מ

כולל סדר שבת, פיוטים וברכת המזון

סט מתנה לאירועים באריזה מהודרת

מארז מהודר הכולל כיפה ממותגת, מטפחת בצלופן, וברכת המזון עם הקדשה

זמירות שבת כריכה רכה

זמירות שבת דגם עיטורים כסף

כריכה רכה 64 עמודים

16x11.5ס"מ

קידושים וזמירות לשבת לכל חגי ישראל

כיפה ומטפחת עם הקדשה באורגנזה

מארז אורגנזה הכולל כיפת סאטן עם הקדשה ומטפחת עם הקדשה

מטפחת במארז צלופן

מטפחת במארז צלופן

ברכת המזון

סדר ברכת המזון מהודר מתקפל לשלוש

בגודל 7x10ס"מ

כולל שבע ברכות

כיפה מעור עם הקדשה

כיפה מעור עם הקדשה

כיפת אימפלה אפורה עם הקדשה

כיפת אימפלה אפורה עם הקדשה

זמירות שבת דגם מדליה עם הקדשה

זמירות שבת דגם מדליה עם הקדשה

61 עמודים 12x16ס"מ

כולל שירים לשמחות, זמירות וקידושים לשבת

כיפת פשתן עם רקמה

כיפת פשתן לבנה עם רקמה

לרישום
bottom of page